Menu

เราคือ...

เคโฟร์เอดี สตูดิโอ

K4AD STUDIO | Home Studio ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อรองรับงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ทั้งการผลิตชิ้นงานด้านเสียง, ผลิตคอนเทนต์, ตัดต่อวิดีโอ ลงโฆษณาสื่อต่างๆ, รถแห่โฆษณา, จัดทำเว็บไซด์
โดยประสบการณ์ในสายงานตรง มากกว่า 10 ปี ที่สร้างสรรค์งานตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด